วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลายถักนิตติ้งพื้นฐาน


1.ลายการ์เตอร์ (Garter stitch) คือ ลายถักนิตติ้ง (K) ที่เกิดจากการถักนิตทุกแถว ลายทั้งข้างหน้าและข้างหลังจะเหมือนกัน2. ลายสต๊อกกิ้งหรือลายสต๊อกกิเนท ( Stocking or stockinette stitch ) คือ ลายถักนิตติ้งที่เกิดจากการถักนิต(K) 1 แถว สลับกับเพิร์ล(P) 1 แถว ทำให้ลายที่เกิดขึ้นมีด้านหนึ่งเป็นลายนิต และอีกด้านหนึ่งเป็นลายเพิร์ล 3. ลายลูกฟูกเล็ก (Single Ribbing) (K1P1 ) คือการถักนิต(K1) 1 ห่วงสลับกับเพิร์ล(P1) 1 ห่วง ตลอดแถว 

4. ลายลูกฟูกใหญ่ (Double Ribbing) (K2P2)คือการถักนิต (K2) 2 ห่วงสลับกับเพิร์ล (P2)2 ห่วง ตลอดแถว 
อุปกรณ์ฟื้นฐานของการถักนิตติ้ง


1. ไหมพรมและด้ายถัก (Yarn)
ไหมพรมและด้ายถักในงานนิตติ้ง มีมากมายหลายชนิด หลายขนาด แบ่งความหนาของเส้นไหม แล้วแต่งานถักที่แตกต่างกัน 

2. ไม้นิต หรือเข็มนิต (Knitting Needle) มีหลายขนาด แล้วแต่งานที่จะถัก
เข็มนิตติ้ง มีทั้งทำจากไม้และอลูมิเนี่ยมนะคะ
- ไม้นิตตรง ใช้ถักนิตติ้งแบบกลับไปกลับมา พวกเสื้อ ผ้าพันคอ
- ไม้เซตและไม้นิตวงกลม ใช้ถักนิตติ้งแบบเป็นวงกลม เหมาะกับการถักหมวก 

- เคเบิ้ลถักลายเกลียว (Cable Stitch Needle) เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ถักนิตติ้งที่มีลายเป็นลายเกลียว 

3. วัสดุอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ 
- เข็มโครเชต์ ใช้ถักลายเพื่อตกแต่งงานนิตติ้งให้สวยงามขึ้น 
- อุปกรณ์สำหรับคั่นลาย ประกอบด้วย จำนวนห่วงและจำนวนแถวมากมาย เพื่อป้องกันการสับสนและกันลืม